Μάντυ Λικερίδου-Βελετά/ Mady Likeridou - Veleta


Μάντη Λυκερίδου-Βελετά  / Mady Lykeridou-Veleta
1 οκά κρεμμύδια =  60΄ ποδήλατο

“Τα παιδιά οι στρατιώτες μας αγαπούσανε. Βέβαια!!!
Είχανε εκεί στο γκαράζ που είχανε τα αυτοκίνητα φορτηγά και σταγκερ επιβατικά, είχανε και ένα ποδήλατο με συμπαγή λάστιχα.
Εμείς δεν είχαμε δει ποδήλατο μέχρι τότε.... που να το δούμε το ποδήλατο.
Εεε, παίρναμε από τα σπίτια μας κρεμμύδια .
Τρελενόντανε για τα κρεμμύδια, τα κάνανε σάντουιτς και τα τρώγανε.
Ε οι Γερμανοί, ναι σάντουιτς φέτα κρεμμύδι άλλη φέτα και τα τρώγανε.
Επέρναμε από τα σπίτια μας κρυφά μια οκά κρεμμύδια -μια ώρα το ποδήλατο.
Και εκεί έμαθα ποδήλατο. χα, χα, χα,... Εκεί έμαθα ποδήλατο. Ααααα..”
 Βασίλης Σ.