Δημήτρης Σκουρογιάννης/ Dimitris SkourogiannisΔημήτρης Σκουρογιάννης / Dimitris Skourogiannis
«Τα πολύτιμα»  / Τhe Valuable
 «Μητέρα και παιδί» / Mother and child

«(…) Άμα είναι να ζήσεις θα ζήσεις»…, Τρώγαμε ότι τρώνε και τα αρνιά ».
                                                                                                    Ανδρέας Κ.